Tom Indkøbskurv

Persondata- og Cookiepolitik for – datacompagniet A/S.

Forsiden Persondata- og Cookiepolitik for – datacompagniet A/S.

Persondata- og Cookiepolitik for – datacompagniet A/S.

Opdateret den 23. maj 2018
 
Behandling af personoplysninger
Som et naturligt led i Datacompagniet A/S (”datacompagniet”) aktiviteter, sker der behandling af
personoplysninger om besøgende på vores hjemmesider. Det er datacompagniets politik, at der skal være
åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan datacompagniet behandler de
personoplysninger, som indsamles ved brug af vores hjemmesider, herunder på www.datacompagniet.dk
 
1. Dataansvarlig
Det er datacompagniet, cvr-nr. 19021238, Toldbodgade 55B, 1253 København K, Danmark, der er
dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.
 
2. Indsamling af personoplysninger
datacompagniet indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brug af vores
hjemmesider. Du vil blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger.
Personoplysninger vil ofte være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer mv.
I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig
for gennemførelsen af den ønskede handling.
Oplysningerne indsamles direkte fra dig
 
3. Hvorfor behandler datacompagniet dine personoplysninger?
datacompagniet behandler personoplysninger om dig til følgende formål:
Markedsføring og nyhedsbreve:
Hvis vi har modtaget dit forudgående samtykke hertil, vil datacompagniet behandle dine personoplysninger
til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra datacompagniet med bl.a. aktuelle tilbud, informationer
samt arrangementer hos Datacompagniet. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og
nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på info@datacompagniet.dk eller
ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.
Kundeservice og kommunikation:
Når du henvender dig til kundeservice eller kommunikerer med datacompagniet i anden sammenhæng,
indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver så vi kan behandle dine henvendelser. Vi
opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre det er nødvendigt for
behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør du kun sende oplysningerne stærkt krypteret, hvis
du fremsender disse data via e-mail.
datacompagniet/PrivacyPolicy/23.05.2018/copyright by datacompagniet a/s
Brug af hjemmeside:
datacompagniet har adgang til oplysninger om besøgende på hjemmesiden samt de besøgendes brug af
hjemmesiden og dennes funktioner.
Når du har besøgt datacompagniet hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:
• De sider du har besøgt
• Hvornår du besøgte dem
• Hvor længe du besøgte dem
• Browsertype
• Adgangs type, PC, Mac, mobil device
• IP-adresse
De indsamlede data behandles på grundlag af datacompagniets legitime interesse i at opnås kendskab til
brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger
derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet
gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se,
hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site.
Andre formål:
Ud over ovenstående formål kan Datacompagniet ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik
på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.
 
4. Hvem deler datacompagniet dine personoplysninger med?
Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil.
Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i. Under
visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive
personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.
datacompagniet overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til datacompagniets leverandører, som
leverer ydelser på datacompagniets vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og
loyalitetsprogram. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på datacompagniets vegne og i
overensstemmelse med datacompagniets instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne
formål.
 
5. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til datacompagniet. Vi
vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt
grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde
samme produkter og services til dig.
Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i vores nyhedsbrev.
 
6. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger datacompagniet behandler om dig, og til hvilket formål
oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger
behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger,
der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve
begrænsning af behandlingen.
datacompagniet/PrivacyPolicy/23.05.2018/copyright by datacompagniet a/s
Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som datacompagniet har
registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse
oplysninger til en anden dataansvarlig.
Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:
datacompagniet A/S
Toldbodgade 55B
1253 København K
Tlf.: 3391 2091
Mail: info@datacompagniet.dk
 
7. Sikkerhed
datacompagniet lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne
kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at
undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.
 
8. Opbevaring af personoplysninger
datacompagniet sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne
til enhver tid er korrekte.
Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for datacompagniet, at
behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål,
herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
 
9. Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside eller nyhedsbreve kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi
er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med
indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens
politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.
 
10. Kontakt
Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid
kontakte datacompagniet via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til
Datatilsynet, Borgergade 28,5.1300 København K.
Cookie-politik
På hjemmesiden www.datacompagniet.dk. anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende
cookiepolitik.
1. Ejeroplysninger
datacompagniet A/S
Cvr-nr. 19021238
Toldbodgade 55B
1253 København K
Tlf.: 3391 2091
Mail: info@datacompagniet.dk
 
2. Hvad er en cookie?
datacompagniet/PrivacyPolicy/23.05.2018/copyright by datacompagniet a/s
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el.lign.), så
udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes
anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold.
En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede
computervirus eller andre skadelige programmer.
Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i
browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede
kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.
Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben
(sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger
en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.
 
3. Cookies på www.datacompagniet.dk se vores Cookie politik her
 
4. Hvordan fjernes/undgås cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. Hvis
du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som
du anvender:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Safari
• Flash cookies
• Apple devices
• Android devices
 
5. Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens ITudstyr.
Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og
samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).
Cookie-bekendtgørelsen
Vejledning til cookie-bekendtgørelsen
 
6. Kontakt
Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte datacompagniet.